Uroczystość poświęcenia Sztandaru i nadania Szkole Podstawowej w Kiczorach Imienia Bł. Jana Pawła II - fotorelacja PDF Drukuj Email
wtorek, 13 listopada 2012 13:33

„ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII KICZOR…”

Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Społeczność szkolna w Kiczorach stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, kto ma być wzorem do naśladowania dla dzieci. Zrodził się zamiar, aby patronem szkoły został Błogosławiony Jan Paweł II.

Każda epoka ma swoich bohaterów, wielkich przywódców, tak duchownych jak i świeckich, o poglądach narodowych i światowych, wybitnych intelektualistów, którzy dla narodów są wielkimi ludźmi. Do takich ludzi z pewnością można zaliczyć Papieża Jana Pawła II, Syna Naszej Ojczyzny, Człowieka Wielkiego Formatu, którego wiedza, pobożność i dokonania mogą być wzorem do naśladowania.
Karol Wojtyła był człowiekiem szczególnego czasu, szczególnego miejsca oraz  wyjątkowego splotu warunków i okoliczności. Całym swoim życiem dawał nam przykład, że w umiłowaniu prawdy, Ojczyzny i w religijności nie ma miejsca na małostkowość.

Papież Jan Paweł II jest powszechnie uznanym i niekwestionowanym autorytetem dla współczesnego młodego pokolenia. Przyjęcie przez szkołę imienia Jana Pawła II, wielkiego humanisty i obrońcy praw człowieka, pozwoli kształtować u uczniów wartości moralno-etyczne, zawarte w nauce Wielkiego Polaka Papieża.

Wiele miesięcy społeczność szkolna w Kiczorach przygotowywała się do dnia, w którym dołączy do grona szkół w Lipnicy Wielkiej posiadających imię i sztandar. Wychowawcy i nauczyciele wykonali sporą pracę wychowawczą w postaci lekcji poświęconych przyszłemu patronowi, gazetek ściennych, konkursów plastycznych itp. Kiedy wreszcie 13 listopada nadeszło to historyczne dla Kiczor wydarzenie, wszyscy głęboko je przeżywali.

Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan Bogusław Jazowski, społeczność szkolna na czele z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej Panem Janem Kuligą i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kiczorach Panią Heleną Omylak oraz rodzice uczniów szkoły. Uroczystość została przygotowana również dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów z Lipnicy Wielkiej, z Kiczor oraz spoza Lipnicy Wielkiej.
Zaproszonych zostało mnóstwo zacnych osobistości, które zaszczyciły nas swoją obecnością, m.in.: Senator RP Pan prof. Stanisław Hodorowicz, Posłowie na Sejm RP- Pani Anna Paluch i Pan Edward Siarka, Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Bożena Bryl, Radni Powiatowi- Pan Józef Szperlak - Prezes Banku Spółdzielczego w Jabłonce, Pan Bogdan Jazowski, Pan Julian Stopka, Pan Jan Kuczkowicz, Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak. Mieliśmy przyjemność podejmować gości z zagranicy, a głównie słowackich starostów z Zubrohlawy, Stefanowa i Orawskiej Polhory. Dekanat Orawski reprezentowali Ks. Wicedziekan Leszek Uroda- Proboszcz parafii bł. Jana Pawła II w Podsarniu-Harkabuzie, Ks. kanonik Adam Leśniak- Proboszcz parafii św. Stefana w Lipnicy Małej, Ks. kanonik Erwin Kliś- Proboszcz parafii św. Jadwigi, Królowej w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.40 spotkaniem pocztów sztandarowych i przemarszem do kaplicy filialnej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiczorach, gdzie oczekiwaliśmy na przyjazd Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Nastąpiło przywitanie Kardynała przez Proboszcza parafii Lipnica Wielka, Dyrekcję ZSO w Lipnicy Wielkiej, panią Dyrektor SP w Kiczorach oraz uczniów.

Metropolita Krakowski odprawił Mszę św. z obrzędem poświęcenia sztandaru szkoły, którą koncelebrowali również Rodacy z Kiczor i z Lipnicy Wielkiej: Ks. Władysław Pilarczyk, Ks. kanonik Andrzej Kuliga, Ks. kanonik Franciszek Kuliga, o. Tadeusz Janowiak OC, o. Ksawery Ogórek OFMBern, Ks. kanonik Andrzej Lichosyt, Ks. kanonik Jan Karlak, Ks. Roman Stechura, Ks. Mariusz Karkoszka i Ks. Adam Pastorczyk SCJ. Katechetów wcześniej uczących w Kiczorach reprezentowali Ks. Piotr Grzesik i Ks. Grzegorz Kufel.

Czynny udział dzieci w liturgii Mszy św. w postaci śpiewu przygotowali Ks. Rafał Jurczasiak- katecheta w szkole w Kiczorach i Pan Edward Siepak- organista. W oprawę wokalno-muzyczną włączyli się Pani Karolina Kowalczyk i Muzyka Orawska.

Po Mszy św. przedstawiciele Rady Rodziców, uczniów, Dyrekcja Szkoły, ks. Proboszcz na ręce Księdza Kardynała złożyli kwiaty i podziękowania za odprawienie Homilii i poświęcenie sztandaru.

Kolejną częścią uroczystości był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany w niezapomniany sposób przez uczniów szkoły, który był skrótowym przypomnieniem i przedstawieniem życia Błogosławionego Jana Pawła II, a w zasadzie jego kluczowych momentów, takich jak: narodziny Lolka, śmierć mamy, śmierć brata, dzieciństwo, szkoła, lata młodzieńcze, studia, czas wojny, śmierć ojca, święcenia kapłańskie, biskupie oraz pontyfikat i odejście do Boga. Uczeń grający Papieża doskonale i z pełną dojrzałością wczuwał się w rolę. Dwie uczennice, a mianowicie Katarzyna Wojtyczek i Wanessa Mentel, w formie pamięciowego opanowania tekstu opowiadały o ważnych wydarzeniach z życia Papieża, a grupa uczniów jednocześnie przedstawiała na ołtarzu odpowiednie scenki. Gabriela Michalak i Katarzyna Flaszczyńska wykonały kilka solowych utworów wzruszając przy tym oglądających. Podkłady muzyczne oraz pieśni dobrane były starannie, aby jak najlepiej oddać nastrój towarzyszący czytanemu tekstowi. Była to muzyka, która każdemu kojarzy się z Janem Pawłem II, a głównie z Jego ulubionymi pieśniami. Nie zabrakło poezji uświetniającej sens tego wielkiego wydarzenia, w którym braliśmy udział. Na koniec, w postaci prezentacji multimedialnej przedstawiającej wizerunek Papieża z przytoczonymi cytatami o głębokiej treści, zobrazowano niektóre momenty z czasu Jego pontyfikatu. Program ten został przygotowany przez Wiolettę Machaj –nauczycielkę języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kiczorach.

O godz. 12.00 nastąpiło przejście do budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach, gdzie Wójt Gminy Bogusław Jazowski wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Janem Kuligą powitali i przestawili poszczególnych gości. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał akt nadania imienia szkoły i przekazał go na ręce Pani Dyrektor Szkoły Heleny Omylak. W dalszej części nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania sztandaru rodzicom, którzy z kolei  przekazali go Dyrekcji szkoły Helenie Omylak. Pani Dyrektor przyjęła sztandar oraz złożyła przyrzeczenie, że będzie go strzec i szanować, po czym dokonała jego prezentacji. Uroczyście przekazano sztandar uczniom. Katarzyna Flaszczyńska, w imieniu uczniów szkoły, podziękowała za sztandar.

Po tej części uroczystości kilku gości zabrało głos, a byli to m.in.: Ksiądz Prałat Bolesław Kołacz, Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak, posłowie na Sejm RP- Pan Edward Siarka i Pani Anna Paluch, przedstawiciel KO Pan Grzegorz Baran, Senator RP Pan prof. Stanisław Hodorowicz, jeden ze starostów słowackich, Ksiądz Rodak Roman Stechura.

Pani Dyrektor jeszcze raz powitała zgromadzonych gości dziękując im za przybycie oraz wygłosiła podziękowanie, któremu towarzyszyło składanie przez uczniów kwiatów na ręce poszczególnych osób. Wyrazy wdzięczności skierowano w stronę wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego, aby rozpoczęte dzieło zakończyło się pomyślnie. Należy wspomnieć o księżach z naszej parafii: Ks.Proboszczowi, Ks Prałatowi, księżach katechetach, Ks.Władysławowi Pilarczykowi, władzach Gminy Lipnica Wielka, sponsorach, rodzicach uczniów SP w Kiczorach, mieszkańcach Kiczor, nauczycielach, obsłudze szkolnej. Nie można również pominąć Sołtysa wsi Kiczory -Pana Henryka Kowalczyka i Dyrektora GCK w Lipnicy Wielkiej- panią Karolinę Kowalczyk, którzy pomagali w zorganizowaniu tejże uroczystości. Nie zapomniano o staraniach poprzednich samorządów o naszą szkołę, a szczególnie byłego wójta Pana Franciszka Adamczyka (nieobecnego na uroczystości), za którego kadencji rozpoczęto i zakończono budowę tej nowej szkoły w Kiczorach.

Po części oficjalnej nastąpiło naklejanie okolicznościowych tarcz przez honorowych gości oraz wręczrnie pamiątkowych książek o tematyce papieskiej pt. „Dekalog dla Polaków”.

Goście udali się na obiad przygotowany w kilku salach Szkoły Podstawowej w Kiczorach. Po obiedzie została wyłożona księga pamiątkowa przeznaczona na wpisy gości.

Niestety nie wszyscy zaproszeni mogli przybyć na tę uroczystość, jednak łączyli się z nami duchowo, a w nadesłanych listach zapewniali o swojej pamięci i składali gratulacje. Wśród nich byli: prof.zw.dr hab. Gabriel Turowski –przyjaciel Jana Pawła II, Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak- Dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Ks. prof. dr  hab. Józef Warzeszak, o. dr Janusz Janowiak- pracujący na uczelni we Lwowie, Pani Jadwiga Piżel- wykonawczyni naszego sztandaru, Pani Róża Kolecka–autorka obrazu przedstawiającego Jana Pawła II wśród dzieci orawskich. Przesłane słowa odczytała Pani Dyrektor kolejnego dnia podczas apelu szkolnego.

Uroczystość nadania imienia Bł. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w  Kiczorach i poświęcenie sztandaru było wydarzeniem historycznym o niezwykle podniosłym charakterze. Dzień 13 listopada zapisał się w pamięci nie tylko mieszkańców Kiczor, uczniów i nauczycieli szkoły, ale także wszystkich uczestników uroczystości.

Obraliśmy sobie patrona, który będzie nam służył za wzór i dla każdego pozostanie niedościgłym ideałem.

Wioletta Machaj

foto:Adam Mikłusiak


Obszerna relacja z wydarzenia i fotogaleria autorstwa Pana Tadeusza Warczaka - fotografa Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza na stronie parafii św. Łukasza. Zapraszamy.
 
Nagłówek to poprawnego działania potrzebuje Macromedia Flash Player 8 lub wyższego.
Twój Flash Player jest niższy, musisz zainstalować najnowszego Flash Playera
Pobierz Flash Player
W ramach naszej witryny internetowej stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.