Menu
A+ A A-

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w zakresie dotyczącym obszaru wsi Kiczory

Lipnica Wielka, dnia 28.11.2019 r.
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielkaw zakresie dotyczącym obszaru wsi Kiczory


          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipnica Wielka Uchwały Nr XI/67/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w zakresie dotyczącym obszaru wsi Kiczory podjętego Uchwałą Nr XI/67/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 sierpnia 2019 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana studium dotyczy obrębu Kiczory.
          Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.
          Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
          Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

klauzula informacyjna
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem