Menu
OGŁOSZENIE
A+ A A-
Administrator

Administrator

URL strony:

Goście na Orawie - audiowizualne przedstawienie Górali Polskich i ich kultury - projekt realizowany przez Związek Podhalan w Polsce

W środę na terenie gminy Lipnica Wielka i Muzeum Orawski Park Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ekipa filmowa pracowała nad zdjęciami do następnego odcinka z serii audiowizualne przedstawienie Górali Polskich i ich kultury, realizowanego przez Związek Podhalan w Polsce.
W filmie znajdzie się orawski taniec, śpiew, muzyka, zwyczaje, rzemiosło. Rozmawiano o orawskim dziedzictwie, o działalności Związku Podhalan na Orawie, także poruszono temat obchodów 100. lecia włączenia części Orawy do Polski. Orawę odwiedził prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Julian Kowalczyk.
Serdecznie dziękujemy za bardzo ważną i cenną dokumentacje orawskiej kultury.

Pierwsza edycja gwarowego konkursu literackiego „Na Orawskom Bojke”

Regulamin konkursu „Na Orawskom Bojke”

1. Organizatorzy
Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka
Karolina Kowalczyk wraz z Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
Stanisława Kucek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej
Janina Karkoszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy
Emilia Karlak wraz ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Lipnicy Wielkiej - Skoczykach

ogłaszają pierwszą edycję gwarowego konkursu literackiego „Na Orawskom Bojke” (napisanie autorskiej bajki, baśni lub legendy w gwarze orawskiej)

2. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 klasa, 7-8 klasa), uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.

3. Podstawowe Zasady
1. Do konkursu można zgłaszać utwory własne oparte na konwencji baśni, bajki lub legendy
2. Utwory mają mieć narrację typową dla tych gatunków
3. Utwory muszą być napisane w garze orawskiej i odnosić się do realiów, kultury, historii, folkloru, tożsamości Orawy.
4. Utwory muszą być oryginalne i autorskie oraz samodzielne. Wszystkie prace kopiowane z sieci będą dyskwalifikowane.
5. Ocenie konkursowej podlegają jedynie utwory nowe, dotychczas nigdzie niepublikowane.
6. Utwory powinny być napisane czcionką Arial rozmiar 12 z interlinią 1,5
7. Prace należy napisać na komputerze.
8. Uczestnicy mogą złożyć nie więcej niż 1tekst.
9. Utwór należy podpisać tylko i wyłącznie pseudonimem oraz kategorią wiekową i włożyć do koperty. W drugiej, zaklejonej kopercie z pseudonimem na wierzchu należy umieścić – imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres, kontakt. Zaklejoną kopertę z danymi należy dołączyć do utworu i wysłać lub dostarczyć w terminie do końca listopada 2020 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 521

4. Ocena
1. Powołane przez organizatora Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:
- umiejętność zastosowania konwencji bajki, baśni i legendy,
- oryginalność pomysłu
- poprawność gwarową
2. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników.
3. Celem Konkursu jest promocja języka polskiego, gwary, kultury (zwyczajów) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.lipnicawielka.pl
5. Organizator ma prawo do publikowania prac konkursowych w celach promocyjnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Przystępując do niniejszego konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje Klauzule dot. danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - tzn. imienia i nazwiska, miejscowości (klasy i Szkoły) oraz wizerunku mojego / mojego dziecka w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka oraz innych materiałach promocyjnych w ramach organizowanego konkursu (w tym publikacjach).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym czasie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe dorosłego / dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;
5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;
7) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Gmina Lipnica Wielka w 2020 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała dwa ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:
- Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000.00 – 0+768.00 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka
- Remont drogi gminnej nr 604603K w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka
opis fds 2020 kopia

Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku

Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku
Gmina Lipnica Wielka w 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała dwa ważne przedsięwzięcie inwestycyjne:
- Remont drogi gminnej publicznej na działce ew. nr 2101 w km 0+000-0+820 w miejscowości Kiczory, gmina Lipnica Wielka”
- Remont drogi gminnej publicznej nr 362477K w km 0+290-0+840 wraz z remontem przepustu w km 0+722-0+742 w/c drogi w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka
opis FDS 2019 jpg

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem