Menu
A+ A A-

IV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

OR.0002.1.2019
Lipnica Wielka, dnia 08.02.2019r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 14 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 15.00 w Sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej ds. statutów sołectw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydata do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Karkoszka
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem