Menu
OGŁOSZENIE
A+ A A-

Dzień Nauczyciela w Gminie Lipnica Wielka

W dniu 21.10.2019 r. w Gminie Lipnica Wielka obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z dniem Św. Jana Kantego – patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej o godzinie 18:00. Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego na program artystyczny połączony z wręczeniem Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Dyrektora Szkoły.
W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan Mateusz Lichosyt, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Marzena Bąk, proboszcz parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej wraz z księżmi wikariuszami, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Karkoszka, z-ca Wójta Gminy Lipnica Wielka Pan Jakub Dyrcz, Sekretarz Gminy Pan Jan Kuliga, Prezes Oddziału ZNP Pani Maria Hrustek, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Pani Marzena Michalak oraz dyrektorzy z poszczególnych szkół w Gminie Lipnica Wielka wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami obsługi. Na uroczystość przybyli również emerytowani nauczyciele z naszych szkół oraz pracownicy administracji.
Na scenie mogliśmy podziwiać uczniów Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, którzy przedstawili dramat Sławomira Mrożka pt. „Tango” pod kierunkiem Pani Aliny Kubackiej oraz Pani Jolanty Kuligi. Spektakl dotyczył m.in. relacji w rodzinie, swobody obyczajowej, roli norm i tradycji oraz władzy. Sztuka wzbudziła uśmiech na twarzy wszystkich zebranych, a młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej wykazała się prawdziwymi aktorskimi zdolnościami.
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Pani Marzena Michalak przedstawiła dane dotyczące zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi w Gminie Lipnica Wielka w roku szkolnym 2019/2020.
Wójt Gminy Lipnica Wielka złożył serdeczne życzenia i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz za pracę na rzecz szkoły. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Podziękował za zaangażowanie w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy. Ponadto życzenia i gratulacje złożyli Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka Pan Andrzej Karkoszka, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Marzena Bąk oraz Prezes ZNP Pani Maria Hrustek.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je nauczyciele, którzy w ostatnim roku szkolnym odznaczali się wyróżniającą pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Pośród tegorocznych laureatów byli pedagodzy, którzy przede wszystkim rozwijali uzdolnienia, uczyli uczniów wrażliwości, otwartości i poświęcenia.
Spotkanie w gronie pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, sprzyjało wymianie poglądów, skłoniło do refleksji pedagogicznej, podsumowało wspaniałe dokonania nauczycieli pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Cieszy fakt, że zawód nauczyciela w naszej gminie odbierany jest jako pasja i poświęcenie, a pedagodzy są mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów i  pomagają im przygotowywać się do dorosłego życia.
Nagrodę Wójta Gminy otrzymali nauczyciele:
 1. Pan Tomasz Kramarz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
 2. Pani Teresa Baniowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
 3. Pani Bogusława Wziątek, Szkoła Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
 4. Pani Anna Kubacka, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
 5. Pani Maria Flaszczyńska, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
 6. Pani Alina Kubacka, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele:
 1. Pani Anna Mikłusiak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
 2. Pani Marta Pawlak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
 3. Pani Anna Karlak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
 4. Pani Krystyna Kuliga, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
 5. Pani Aneta Janowiak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
 6. Pani Ewelina Palenik, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
 7. Pani Aniela Lach, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
 8. Pani Melania Węgrzyn, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
 9. Pani Zofia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
 10. Pani Alicja Kramarz, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
 11. Pani Zofia Lichosyt, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
 12. Pan Łukasz Piaskowy, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
 13. Pani Krystyna Smoleń, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
 14. Pan Mirosław Smoleń, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
 15. Pani Agata Barszcz, Publiczne Przedszkole w Kiczorach,

(Marzena Michalak)
foto: Bronek Kowalczyk
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem