Menu
OGŁOSZENIE
A+ A A-

XVIII Gminne Dożynki - Święto Chleba

W dniu 11 września 2016 organizatorzy, tj. Wójt Gminy Lipnica Wielka, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Murowanica, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zorganizowali XVIII Gminne Dożynki - Święto Chleba w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy. Podczas dożynek panowała niezwykle sympatyczna, rodzinna, swojska atmosfera, która na długo pozostanie w naszych sercach.
Jak na dożynki przystało na początku podziękowano za plony rolnicze w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Murowanicy z Księdzem Proboszczem Andrzejem Pawlakiem na czele. Dalsza część rozegrała się na boisku przyszkolnym w Murowanicy. Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Wójt Gminy Bogusław Jazowski, Sołtys Sołectwa Murowanica Franciszek Pindziak wraz z zaproszonymi gośćmi podzielili chleb, który wraz z miodem powędrował do licznie zgromadzonej publiczności. Wtedy też wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych gazdów 2016 roku wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw (lista poniżej).
Na scenie wystąpiła Strażacka Orakiestra Dęta, Muzyka Lipnicka, Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Programem Dożynkowym, Heligonki z Rabczyc pod kierownictwem Mirosława Tropka, Orawska Grupa Teatralna ze scenką pod tytułem "Hołdomas", Andrzej Dziubek (lider zespołu De Press) a na zakończenie starodawna zabawa taneczna do Zespołu "Starzy Znajomi". 
Sołectwa rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Każdego roku poszczególne konkurencje na dożynkach oceniali sołtysi, jednak tego roku po raz pierwszy Wójt Gminy powołał dwie odrębne urzędowe komisje. Pierwsza, w składzie: Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Danuta i Roman Paplaczyk oraz Karolina i Marcin Kowalczyk oceniali konkursy: na Najsmaczniejszy Chleb domowy i podpłomień, na Najlepszy miód topiony z cukru i najlepszą nalewkę, na Starodowny wionek na zakończenie „zbiyrek”, na bukiet kwiatowo-zielny, przyśpiewki dożynkowe oraz "Cy bocys jako się te nazywo?". Ostatni z wymienionych konkursów dostarczył wiele radości ponieważ obok sołtysów w konkury stanęli oficjele w zabawny sposób, dobrze się bawiąc odpowiadali na pytania, a poprowadziła go Małgosia Paplaczyk (wyniki poniżej).
Druga komisja w składzie Marzena Polaczek, Krzysztof Król i Krzysztof Wojdyła oceniali poszczególne konkurencje: Zbieranie rzepy (ziemniaków), Robienie masła, Młócenie zboza, Kręcenie porwosła, Tocenie bola siana, Chodzanie jojkiem do celu, Rzut gumiokiem na odległość, Przeciąganie liny (wyniki poniżej).

Poza sceną przygotowano również moc atrakcji: były animacje i zabawy dla dzieci z Art-Cinema z Nowego Sącza, Stoisko i zabawy Babiogórskiego Parku Narodowego, Kiermasz książek Gminnej Biblioteki Publicznej, Degustacja potraw regionalnych oraz Stoisko promocyjne Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Stoiska Twórców regionalnych.

Organizacja Dożynek i finansowanie poszczególnych konkursów była możliwa dzięki fantastycznym sponsorom i fundatorom nagród. Dziękujemy serdecznie wszystkim, jednocześnie ich wymieniając: Józef Magiera – KALI, Bank Spółdzielczy w Jabłonce, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonce, Wspólnota Leśna URBAR w Lipnicy Wielkiej, Janina i Karol Wnęk - JANKARA, Grażyna i Marek Karlak - KARTEX, Jan Kuczkowicz - KANTOR, Jerzy Stasik – Stacja Paliw, Stanisław Wojtusiak – WOJBUD, Eugeniusz Węgrzyn - DRWAL, Grzegorz Kondys – Mat. Budowl Trans-Orawex, Stanisław Zahora – sklep wielobranżowy, Mirosław Palenik – materiały budowlane, Dawid Dunaj - Restauracja Fanaberia w Jabłonce, Jerzy Polaczek – Firma budowlana, Mirosław Kojs - KABANOS, Piekarnia DOMINO Jan Gluc, Piekarnia Galicyjska Jordanów, Monika i Marek Pindziak - Restauracja PASIEKA, Lidia i Jan Pindziak – DW Orawa, Zbigniew Dunaj – Warsztat samochodowy, Jan Kubok – mat. Budowlane, Piotr Kwak – warsztat samochodowy, Stanisław Żądło STANDEX, Piotr Cymerman Agencja Ubezpieczeniowa, Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Andrzej Dziubek - MUZYK, Piotr Biłak – artysta ludowy, Henryk Kowalczyk - Sołtys Kiczor, Bronisław Kowalczyk, Bronisława Kidoń - Kwiaciarnia, Halina Lichosyt - sklep odzieżowy, Bogusław Jazowski - Wójt Gminy Lipnica Wielka, Władysław Pilch - Z-ca Wójta Gminy Lipnica Wielka, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy Wielkiej, Dr Jan Grygierczyk – Kierownik SPZOZ,  Danuta Paplaczyk – Sekretarz, Janusz Pakos – Skarbnik, Jan Kuliga – Dyrektor ZSO, Grzegorz Kocur - Dyrektor ZGK, Bożena Solawa – Kierownik USC, Grażyna Lach – Kierownik OPS, Stanisława Kucek – Dyrektor GBP oraz Karolina Kowalczyk – Dyrektor GCK.

Wsparciem finansowo-organizacyjnym służyło również Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy - jeden z organizatorów dożynek. Wielkie podziękowanie należy się również Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanicy za udostępnienie placu, szkoły oraz wielką pomoc i życzliwość. 

Dożynki, podliczając poszczególne konkurencje (szczegółowy wykaz poniżej) zakończyły się z wynikami dla poszczególnych sołectw:
1 miejsce MUROWANICA 
2 miejsce CENTRUM
3 miejsce SKOCZYKI 
4 miejsce KICZORY
5 miejsce PRZYWARÓWKA
Całość dożynek, w miły i zabawny sposób poprowadził Sołtys Sołectwa Murowanica Franciszek Pindziak.
No i największe podziękowanie dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców sołectwa Murowanica za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie i poświęcenie, które to przyniosły wspaniałe rezultaty. 
(K.K.)
NAJLEPSI GAZDOWIE 2016:
Sołectwo Murowanica
Maria i Ignacy Kupczyk 
Danuta i Wendelin Janowiak 
Teresa i Tadeusz Karlak 
Sołectwo Centrum
Bernarda i Jan Dziubek 
Bożena i Marek Burdyl 
Sołectwo Skoczyki
Irena i Eugeniusz Węgrzyn 
Wanda i Kazimierz Kuliga 
Sołectwo Przywarówka
Helena i Jan Machajda 
Janina i Stanisław Ogórek 
Sołectwo Kiczory
Teresa i Andrzej Brawiak 
Danuta i Stanisław Michalak 

WYNIKI KONKURSÓW (Komisja w składzie: Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Danuta i Roman Paplaczyk oraz Karolina i Marcin Kowalczyk): 
Konkurs na Najsmaczniejszy Chleb domowy i podpłomień:
1 miejsce - Przywarówka - Józef Karkoszka
2 miejsce - Skoczyki - Bożena Kuliga
3 miejsce - Murowanica - Emilia Janowiak i Maria Kupczyk
4 miejsce - Centrum - Jan Kwak
Konkurs na Najlepszy miód topiony z cukru i najlepszą nalewkę
1 miejsce - Centrum - Danuta Kwak
2 miejsce - Murowanica - Halina Matera oraz Przywarówka - Józef Karkoszka
3 miejsce - Skoczyki - Bożena Kuliga
4 miejsce - Kiczory - Adela Wilk-Juraszek
Konkurs na na Starodowny wionek na zakończenie „zbiyrek”: 
1 miejsce - Centrum - Eugeniusz Lichosyt
2 miejsce - Murowanica
3 miejsce - Kiczory - Sylwia Karkoszka
4 miejsce - Przywarówka - Maria Karkoszka
5 miejsce - Skoczyki
Konkurs na bukiet kwiatowo-zielny: 
UWAGA: Podajemy tutaj pięć pierwszych miejsc; do konkursu zgłoszono natomiast 14-ście bukietów; pozostałe osoby otrzymały stosowne nagrody.
1 miejsce - Danuta Janowiak (Lipnica Wielka - Murowanica)

2 miejsce - Bożena Lichosyt (Lipnica Wielka - Skoczyki)
3 miejsce - Krystyna Filip (Zubrzyca Dolna)
4 miejsce - Janina Karkoszka (Lipnica Wielka - Przywarówka)
5 miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Wielkiej - Skoczykach
Konkurs przyśpiewek dożynkowych:
1 miejsce - Aneta Orawiec - Centrum 
Konkurs "Cy bocys jako się te nazywo?": 
1 miejsce ex aequo:
Murowanica (Sołtys Franciszek Pindziak + Muzyk Andrzej Dziubek)
Centrum (Sołtys Jan Kwak + Starosta nowotarski Krzysztof Faber)
Skoczyki (Sołtys Bożena Lichosyt + Poseł na Sejm Edward Siarka)
Przywarówka (Bronisław Bandyk i Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski)
Kiczory (Sołtys Henryk Kowalczyk i Radny Powiatowy Jan Kuczkowicz)

WYNIKI KONKURSÓW (Komisja w składzie: Marzena Polaczek, Krzystof Król, Krzysztof Wojdyła):
Młócenie zboża:
1 miejsce - Centrum (Eugeniusz Lichosyt, Józef Karkoszka, Emil Karlak)
2 miejsce - Przywarówka (Jan Machajda, Eugeniusz Bandyk, Bronisław Bandyk)
3 miejsce - Murowanica (Tadeusz Karlak, Eugeniusz Karnefel, Karol Jurczak)
4 miejsce - Skoczyki (Eugeniusz Węgrzyn., Stefan Spyrka)
5 miejsce - Kiczory (Grzegorz Dunajczan, Marcin Karkoszka)
Robienie masła:
1 miejsce - Murowanica (Danuta Janowiak)
2 miejsce - Przywarówka (Ela Kubisiak)
3 miejsce - Skocyzki (Beata Dunaj)
Kręcenie porwosła:
1 miejsce - Skoczyki (Stefan Spyrka)
2 miejsce - Kiczory (Franciszek Stechura)
3 miejsce - Murowanica (Eugeniusz Karnefel)
4 miejsce - Centrum (Emil Karlak)
Zbieranie rzepy:
1 miejsce - Murowanica (Szymon Karlak)
2 miejsce - Skoczyki (Beata Dunaj)
3 miejsce - Centrum (Ryszard Dziubek)
4 miejsce - Kiczory (franciszek Stechura)
5 miejsce - 
Przywarówka (Ela Kubisiak)
Tocenie bola:
 
1 miejsce - Kiczory (Grzegorz Dunajczan, Marcin Karkoszka)
2 miejsce - Centrum (Ryszard Dziubek, Mateusz Dziubek)
3 miejsce - Skoczyki (Adrian Pażucha, Ryszard Dunaj)
4 miejsce - Murowanica (Szymon Karlak, Piotr Matera)
Przeciąganie liny: 
1 miejsce - Centrum (Ryszard Dziubek, Mateusz Dziubek, Adam Kwak, Kamil Cymerman)
2 miejsce - Murowanica (Mateusz Machajda, Piotr Stopiak, Paweł Harkabuzik, Mariusz Stopiak)

Rzut gumiokiem: 
1 miejsce - Szymon Karlak 
2 miejsce - Tadeusz Karlak
3 miejsce - Jerzy Polaczek
4 miejsce - Patryk Maciura
Chodzanie jojkiem:
 
1 miejsce - Łukasz Klozyk 
2 miejsce - Karol Łaciak
3 miejsce - Dawid Wnęk

foto: Bronek Kowalczyk
 • DSC_6322
 • DSC_6323
 • DSC_6327
 • DSC_6351
 • DSC_6358
 • DSC_6363
 • DSC_6368
 • DSC_6374
 • DSC_6389
 • DSC_6405
 • DSC_6408
 • DSC_6411
 • DSC_6430
 • DSC_6441
 • DSC_6452
 • DSC_6462
 • DSC_6465
 • DSC_6467
 • DSC_6468
 • DSC_6473

 • DSC_6479
 • DSC_6483
 • DSC_6484
 • DSC_6487
 • DSC_6489
 • DSC_6491
 • DSC_6493
 • DSC_6494
 • DSC_6498
 • DSC_6500
 • DSC_6501
 • DSC_6503
 • DSC_6506
 • DSC_6509
 • DSC_6523
 • DSC_6526
 • DSC_6529
 • DSC_6530
 • DSC_6533
 • DSC_6540

 • DSC_6549
 • DSC_6552
 • DSC_6567
 • DSC_6569
 • DSC_6577
 • DSC_6578
 • DSC_6581
 • DSC_6592
 • DSC_6594
 • DSC_6599
 • DSC_6603
 • DSC_6611
 • DSC_6613
 • DSC_6617
 • DSC_6619
 • DSC_6631
 • DSC_6633
 • DSC_6635
 • DSC_6636
 • DSC_6641

 • DSC_6643
 • DSC_6645
 • DSC_6647
 • DSC_6648
 • DSC_6651
 • DSC_6659
 • DSC_6661
 • DSC_6663
 • DSC_6664
 • DSC_6665
 • DSC_6668
 • DSC_6670
 • DSC_6671
 • DSC_6676
 • DSC_6679
 • DSC_6682
 • DSC_6685
 • DSC_6694
 • DSC_6697
 • DSC_6699

 • DSC_6704
 • DSC_6708
 • DSC_6711
 • DSC_6712
 • DSC_6714
 • DSC_6716
 • DSC_6720
 • DSC_6723
 • DSC_6725
 • DSC_6735
 • DSC_6743
 • DSC_6749
 • DSC_6757
 • DSC_6763
 • DSC_6771
 • DSC_6779
 • DSC_6784
 • DSC_6792
 • DSC_6793
 • DSC_6797

 • DSC_6802
 • DSC_6804
 • DSC_6814
 • DSC_6835
 • DSC_6839
 • DSC_6841
 • DSC_6843
 • DSC_6850
 • DSC_6853
 • DSC_6854
 • DSC_6858
 • DSC_6860
 • DSC_6873
 • DSC_6878
 • DSC_6880
 • DSC_6882
 • DSC_6890
 • DSC_6892
 • DSC_6896
 • DSC_6899

 • DSC_6903
 • DSC_6907
 • DSC_6910
 • DSC_6911
 • DSC_6914
 • DSC_6915
 • DSC_6917
 • DSC_6922
 • DSC_6926
 • DSC_6927
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem