Menu
A+ A A-

Zamówienia Publiczne 2020

Zamówienia Publiczne 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
Zamówienie publiczne pn. "Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) od km 5+970 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka" 
17.09.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
17.09.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.09.2020 r. Załączniki do SIWZ
17.09.2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
17.09.2020 r. Mapy
22.09.2020 r. Modyfikacja SIWZ
25.09.2020 Informacja z otwarcia ofert
02.10.2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie publiczne pn. Poszerzenie drogi do Leśniczówki w Przywarówce K362471 w km 0+745-1+925
03.09.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
03.09.2020. r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03.09.2020 r. Wzór umowy
03.09.2020 r. Załączniki w wersji edytowalnej
03.09.2020 r. Dokumentacja techniczna( m.in. przedmiar, SSTWiOR)
18.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
08.10.2020r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych:
Część 1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) od km 5+970 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka.
Część 2. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej:
10.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
16.09.2020 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.  części 1
23.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 2


Zamówienie publiczne pn. Wykonanie ścieżek rowerowych oraz remont drogi do Leśniczówki w Przywarówce na terenie gminy Lipnica Wielka
26.06.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.06.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.06.2020 r. Wzór umowy
26.06.2020 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
26.06.2020 r. Dokumentacja techniczna
10.07.2020 r. Wyjaśnienia do SIWZ
10.07.2020 r. Mapka nr 1 z lokalizacją drogi Rajsztag
10.07.2020 r.  Mapka nr 2 poglądowa z lokalizacją drogi Rajsztag
10.07.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.07.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
30.07.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.08.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publicznbe pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych położonych w Gminie Lipnica Wielka"
20.04.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
20.04.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.04.2020 r. Wzór umowy
20.04.2020 r. Załączniki do siwz w wersji edytowlanej
28.04.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
06.05.2020 r. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert
20.05.2020 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.06.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne na "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz dróg rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2020 z podziałem na części"
20.03.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
20.03.2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.03.2020 r. Wzór umowy
20.03.2020 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Dokumentacja techniczna dla cześci 1
Dokumentacja techniczna dla cześci 2
Dokumentacja techniczna dla cześci 3
Dokumentacja techniczna dla cześci 4
Wjaśnienia nr 1 do treśći SIWZ
07.04.2020 Ważne Informacja!!!
09.04.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
06.05.2020 r. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert
21.05.2020 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.06.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZamówienie publiczne pn. „Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Lipnica Wielka”
02.03.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
02.03.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
02.03.2020 r. Wzór umowy
02.03.2020 r. Załączniki do Siwz w wersji edytowalnej
02.03.2020 r. Dokumentacja techniczna (przedmiar, STWiORB, dokumentacja techniczna)
16.03.2020 r. WAZNE!!! Informacja
17.03.20120 Informacja z otwarcia ofert
26.03.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.04.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZamówienie pn. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka
03.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03.01.2020 r. Wzór umowy
03.01.2020 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
03.01.2020 r. Dokumentacja fotograficzna
13.01.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
28.01.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 1
28.01.2020 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części 2
27.02.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem